skip to Main Content

AED bij buurthuiskamer Don Bosco

Uit de opbrengst van de actie Serious Request van het Rode Kruis is aan Don Bosco, gesitueerd op de hoek van de Hofstad en het Hinthamereinde een AED met verwarmde en beveiligde kast ter beschikking gesteld. Montage ervan heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nu wordt er een flyer samengesteld om buurtbewoners op te roepen om een cursus reanimatie te gaan volgen. Ook vergoed door het Rode Kruis.

Op de foto Hans Peters, de beheerder van Don Bosco.

Back To Top