skip to Main Content

Vrijwilligers

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. We hebben geen betaalde krachten. Het bestuur, het contact met bewoners/bedrijven over een AED, de installatie van AED’s, alles doen onze vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor het beheer en onderhoud van AED’s en de plaatsing ervan. Als beheerder van een AED bent u verantwoordelijk voor het functioneren van de AED. U voert een periodieke controle uit, zorgt dat AED en kast schoon zijn, vervangt de elektroden en batterij na verloop van de levensduur of na inzet, na inzet zorgt u ervoor dat de AED weer snel kan worden geactiveerd. U kunt voor meer AED’s beheerder zijn. Voor het beheerwerk krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Alle materiaalkosten komen voor rekening van de stichting. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de secretaris, Peter de Leeuw, hartveiligdenbosch@gmail.com of 06 37602637.

Back To Top