skip to Main Content

Doneren

Zonder geld kunnen we onze doelen niet realiseren.

De Stichting krijgt een subsidie van de gemeente voor het onderhoud en de vervanging van AED’s. Voor de aanschaf van nieuwe AED’s is de stichting afhankelijk van donateurs en sponsoren. De stichting heeft een ANBI-status (vanaf 1-1-2020) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Elke gift, hoe klein of groot ook, is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 88 RABO 0325 4666 45 t.n.v. Stichting HartVeilig Den Bosch.

Sponsoren kunnen ons werk ondersteunen door de aanschaf van een of meer AED’s financieel haalbaar te maken. Een AED met buitenkast kost Є 1.500. De levensduur is 10 jaar. In die 10 jaar moeten 2 keer de elektroden en batterijen vervangen worden. Onderhoud en vervanging van de onderdelen kost Є 150 per jaar. Dus met een bedrag van Є 3.000 kunnen wij een buurt hartveilig maken. Soms houdt een buurt zelf al een geldwervingsactie voor een “eigen” AED. Dan zou een sponsor, bijvoorbeeld een bedrijf of winkel in die buurt, het ontbrekende bedrag beschikbaar kunnen stellen. Samen bekijken we op welke wijze uw sponsorship bekend kan worden gemaakt.

Doneer

    Back To Top