skip to Main Content

Over ons

Wat doet de stichting HartVeilig Den Bosch?

De stichting HartVeilig Den Bosch zet zich in voor een hartveilige gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zo wil de stichting het aantal sterfgevallen vanwege een hartstilstand verminderen en de kansen op blijvend letsel verkleinen. Wat is daarvoor nodig: dat zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 minuten wordt gestart met reanimatie. De kans op succes wordt vergroot door tijdens de reanimatie snel het slachtoffer aan te sluiten aan een AED. Een AED vervangt geen reanimatie! De AED is wel een heel belangrijk hulpmiddel.

Wat is nodig voor een hartveilige gemeente?

We willen dat tenminste 1600 (maar liefst nog veel meer) inwoners van onze gemeente bij HartslagNu geregistreerd staan als burgerhulpverlener. Om geregistreerd te worden moet de persoon een door de NRR gecertificeerde opleiding reanimeren gevolgd hebben. In geval van een hartstilstand worden via een sms of app door HartslagNu hulpverleners opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren. Daarnaast worden hulpverleners opgeroepen om een AED die dicht bij het slachtoffer hangt, te gaan ophalen en in te zetten bij de reanimatie.

Maar je hoeft niet persé geregistreerd te staan bij HartslagNu om levensreddend te kunnen optreden. In alle situaties is het van belang dat snel gestart wordt met reanimatie. Dus hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter!

De stichting werkt aan een de gemeente dekkend stelsel van AED’s die 24 uur per dag, 7 dagen in de week (24/7) ingezet kunnen worden bij een hartstilstand. Voor zo’n dekkend stelsel gaat de stichting uit van tenminste één AED in een kring met een straal van 400 meter. In veel gevallen vraagt de inrichting van de wijk om meer AED’s. Uitgangspunt is dat een burgerhulpverlener na een oproep binnen 6 minuten met een AED bij het slachtoffer kan zijn.

Hoe kunnen we een dekkend stelsel bereiken?

De stichting treedt op als aanjager, ondersteuner, overtuiger en soms ook financier. We werken veel op wijk en buurtniveau onder het motto “Samen voor een hartveilige omgeving”.

Zo zou een bedrijf of organisatie kunnen besluiten om een al in het bedrijf aanwezige AED buiten te hangen in een zogeheten buitenkast en deze vervolgens aan te melden bij HartslagNu. Aanschaf van een kast via de stichting kost zo’n Є 600,00. Een mooie vorm van maatschappelijk ondernemen! De AED blijft natuurlijk ook gewoon beschikbaar als zich binnenshuis een noodgeval voordoet.

Een buurt kan met elkaar actie ondernemen om een AED in de openbare ruimte te krijgen. Een AED met buitenkast kost via de stichting ongeveer Є 1.500,00. Een AED gaat ca 10 jaar mee. Een onderhoudscontract inclusief kosten vervanging van pads en accu (2 keer in 10 jaar) kost ca. 150,00 per jaar. In totaal dus zo’n 3.000 euro. Als een groot aantal buurtbewoners bereid is om een financiële bijdrage te doen wil de stichting bekijken of zij via fondsen of sponsors het ontbrekende bedrag kan bijdragen. De stichting begeleidt de bewoners bij dit project. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook een beroep doen op The AED Project (www.theaedproject.nl).

Als een buurt geld inzamelt voor een eigen AED is het ook belangrijk dat er bewoners zijn die kunnen reanimeren. Wij kunnen bemiddelen bij het organiseren van een cursus in de buurt.

Back To Top